وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

قانون الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : سایر اطلاعات

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

  • 137222 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 137222 تاریخ: 1401/08/03 وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 786-11/72032 مورخ 1401/07/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
شماره: 72032/11-786 تاریخ: 1401/07/30 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 59820/34286 مورخ 1401/03/07 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جزء به بند «هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصره های (1) و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده واحده- یک جزء به عنوان جزء (3) به بند «هـ» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح زیر الحاق می شود: -3 از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، به یک درصد (1%) تقلیل می یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280,000,000,000,000) ریال اقدام کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویسب شد و در تاریخ 1401/07/20 به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0