وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای مقررات ماده (57) قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

  • 130-1698-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیرکل محترم امور مالیاتی استان ...
حسب بررسی های بعمل آمده مشخص گردید برخی از ادارات امور مالیاتی ، اعطای معافیت موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم را منوط به استعلام و اخذ تائیدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی قلمداد نموده که این امر بر خلاف نظر مقنن و موجب تطویل فرایند حسابرسی و قطعیت مالیات متعلقه می گردد لذا به آگاهی می رساند:
مستفاد از حکم مقرر در ماده مذکور اصل بر صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مودی بوده و حوزه کاری مربوط می بایست بر مبنای آن نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات اقدام و خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت وی ارسال نماید.
بدیهی است چنانچه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه مطالبه و وصول خواهد شد .

سید محسن خوانساریان
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0