وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

  • 111323-ت60143هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1401/06/02 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1. مبلغ سه هزار میلیارد (3,000,000,000,000) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب -1393-، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه‌داران حوضه زاینده رود استان اصفهان در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود .
2. شرکت های صنایع پرآب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) می توانند با تصویب مجامع عمومی خود، مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال را برای جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان با نظر و تایید استانداری اصفهان هزینه نمایند.
تبصره – بر اساس ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود .
3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0