وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین حد نصاب معاملات 99

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

تعیین حد نصاب معاملات 99

تصویب نامه نصاب معاملات سال 1399

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 1399/02/03 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 

بر این اساس مبلغ حدنصاب معاملات کوچک در سال 99 (برای ارسال گزارشات فصلی) مبلغ 22.500.000 ریال می باشد.

دارایی های خریداری شده تا مبلغ 45.000.000 ریال را می توان در سال اول مستهلک نمود (10% معاملات کوچک طبق دستورالعمل جدول استهلاک)

 

در تصویب نامه شماره ۹۸۵۳/ ت ۵۷۶۰۷ مورخ ۹۹/۲/۷ که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد مبلغ معاملات و حجم آنها در سال 99 مشخص شد که بر اساس آن به شرح جدول زیر می باشد:

نصاب معاملات سال 99

سال

شرح

مبلغ معاملات از

مبلغ معاملات تا

1399

معاملات کوچک

0

450.000.000

معاملات متوسط

450.000.001

4.500.000.000

معاملات متوسط

4.500.000.001

و بالاتر

نصاب معاملات 99

 

حتما بخوانید : حدنصاب معاملات کوچک در معاملات فصلی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0