وب سایت آموزش قوانین مالیاتی
شماره مقرره
موضوع مقرره دستورالعمل مالیاتی
تاریخ مقرره
فیلتر های دستورالعمل مالیاتی

انتخاب وضعیت

حذف فیلتر ها

راهنمای وضعیت سند

New alerts

: معتبر است

New alerts

: بخشی منسوخ شده

New alerts

: منسوخ شده

New alerts

: نامشخص است

دستورالعمل مالیاتی جدید به عنوان بخشی از سیاست اداره مالیات ارائه شده است. این دستورالعمل شامل نرخ های مالیاتی جدید، اصلاحات مالیاتی جدید است. از جمله معافیت های مالیاتی جدید و روش های پرداخت مالیات.
دستورالعمل رویه مالیاتی شامل قوانین و مقرراتی برای حل و فصل اختلافات مالیاتی است. این راهنما روش هایی برای تعیین میزان مالیات، آماده سازی پرداخت های مالیاتی و رویه ها را پوشش می دهد.
دستورالعمل سازمان مالیاتی شامل ضوابط و مقرراتی برای رفع ابهامات و اجرای صحیح قوانین مالیاتی می باشد. این دستور شامل دستورالعمل هایی برای تشکیل پرونده مالیاتی، پرداخت مالیات، تهیه اظهارنامه و سایر موارد می باشد.
بخشنامه های مالیاتی نیز یکی از ابزارهای مهم در سازمان مالیاتی است که برای بهبود اجرای قوانین و مقررات مالیاتی صادر می شود. این بخشنامه حاوی قوانین جدیدی برای اظهار و پرداخت مالیات است.
به طور کلی قوانین و مقررات مالیاتی همواره مصمم به درآمدزایی برای دولت و مقامات مالیاتی و وضع مقررات مالیاتی مختلف برای بهبود نظام مالیاتی کشور است.

 

دستورالعمل دادرسی مالیاتی

دستورالعمل دادرسی مالیاتی مجموعه ای از قوانین و رویه هایی است که با هدف حل و فصل اختلافات مالیاتی بین صاحبان مالیات و مقامات مالیاتی انجام می شود. این دستورالعمل شامل روش های تعیین میزان، تعیین بدهی و تعیین پرداخت مالیات است و در صورت لزوم خارج از دادگاه نیز با کمک رویه های داوری و تصمیمات مراجع داوری انجام می شود. هدف اصلی این دستورالعمل حل و فصل اختلافات مالیاتی و ایجاد تعادل در روابط بین صاحبان مالیات و ادارات مالیاتی است.

 

دستورالعمل رسیدگی مالیاتی

دستورالعمل های رسیدگی مالیاتی مجموعه ای از قوانین و رویه هایی است که برای پرداخت، اظهار و تصحیح مالیات وضع شده است. این راهنما حاوی دستورالعمل‌های دقیق در مورد روش‌های پرداخت مالیات، تعیین نرخ‌های مالیاتی، اظهار دارایی‌ها و درآمد، کسر مالیات، صورت‌های تعدیل و سایر مقررات مالیاتی مربوطه است. همچنین در این راهنما روش های صحیح جمع آوری اطلاعات و اسناد مالیاتی و سایر امور عملیاتی مربوط به پرداخت مالیات و تشکیل پرونده توضیح داده شده است. دستورالعمل‌های رسیدگی مالیاتی برای کمک به شهروندان و مشاغل برای اجرای صحیح قوانین مالیاتی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی طراحی شده‌اند.

 

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی

دستورالعمل های حسابرسی مالیاتی مجموعه ای از قوانین و رویه هایی است که برای حسابرسی اظهارنامه مالیاتی شرکت ها و سازمان ها ایجاد می شود. این دستورالعمل شامل روش های صحیح جمع آوری اطلاعات و اسناد مالیاتی، بررسی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی می باشد. در این دستور، روشهای تعیین مسئولیت حسابرسی و رعایت سؤالات اخلاقی حسابرسان نیز به طور کامل توضیح داده شده است.
هدف اصلی دستورالعمل کنترل مالیاتی، اطمینان از صحت و سقم اظهارنامه های مالیاتی بنگاه ها و سازمان ها، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی است. با رعایت صحیح این دستورالعمل، می توانید نرخ های من را مدیریت و کنترل کنید