وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

  • 70313 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 70313
تاریخ: 1401/04/14
دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
تعاریف
1- معانی واژه ‌ها و اصطلاحات به کار برده‌ شده در این دستورالعمل به شرح زیر می ‌باشد:
قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی;
سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور;
اتاق: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران;
کالاها و خدمات معاف: کالاها و خدماتی که از مصادیق بندهای ماده (9) قانون می ‌باشد;
مودیان: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت;
خریداران: خریداران کالا و خدمت از مودیان;
سامانه سازمان: سامانه سازمان به نشانی www.intamedia.ir;
پایانه‌های فروشگاهی: پایانه ‌های موضوع بند ب ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان;
سامانه مودیان: سامانه موضوع بند پ ماده (1) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان;
دوره مالیاتی: دوره مالیاتی موضوع بند خ ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده;
صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند ث ماده (1) قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان.
تکالیف سازمان
2 - سازمان مکلف است برای آگاهی عموم مردم و تشویق آنان به گزارش ‌دهی تخلفات احتمالی فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را در سامانه سازمان، درج نماید.
3- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا عموم مردم بتوانند گزارش تخلف مودیان مبنی بر دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف را از طریق سامانه سازمان، بخش گزارش تخلف مودیانی که از کالاها و خدمات معاف مالیات و عوارض دریافت نموده‌اند، به سازمان اعلام نمایند.
4- سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان درج مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف در صورت‌ حساب فروش کالا یا خدمت در سامانه مودیان و پایانه ‌های فروشگاهی فراهم نباشد.
5- سازمان مکلف است در پایان هر دوره گزارشهای مردمی واصله در خصوص دریافت مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف را رسیدگی و در صورت احراز تخلف نسبت به استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران و همچنین محاسبه، مطالبه و وصول جرائم غیر قابل بخشش از مودیان متخلف اقدام و به ترتیب مقرر در ماده (38) قانون عمل نماید. شرایط و نحوه استرداد
6- سازمان مکلف است پس از پایان هر دوره گزارش ‌های مردمی درج شده در سامانه سازمان را بررسی و در صورت احراز تخلف مبنی بر دریافت مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف، مالیات و عوارض دریافتی بابت کالاها و خدمات معاف از خریداران را از محل وصولی‌ های جاری سازمان حداکثر تا 45 روز بعد از پایان دوره درج گزارش در سامانه سازمان به حساب خریداران واریز نماید[1].
7- در صورت رد گزارشات درج شده در سامانه سازمان، مراتب با ذکر دلایل از طریق سامانه سازمان به گزارش‌ دهندگان اعلام می ‌شود. در صورتیکه گزارش دهنده نقایص اعلام شده را رفع نماید، گزارشها مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز تخلف مطابق بند (6) اقدام خواهد شد.
8- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفا برای خریدارانی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارتهای بانکی خرید می‌ نمایند، مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده‌است، واریز و به خریداران اطلاع داده خواهد شد[2].
9- پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض، به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی، به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد; در غیر اینصورت به حساب آنان مسترد می‌گردد.
10- سازمان مجاز است با درخواست خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند، پرداختی آنان بابت کالاها و خدمات معاف را در صورتیکه مالیات و عوارض پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ ننموده ‌اند، به عنوان اعتبار به دوره‌ های بعد منتقل نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سید احسان خاندوزی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- داود منظور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- غلامحسین شافعی

1 و 2. به موجب دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 6 و 8 این دستورالعمل ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/3377/ص مورخ 1402/03/01 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0