وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۲۴

  • 6892-ت-26822هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6892/ت 26822هـ تاریخ: 24/06/1382 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 15/5/1382 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1879 مورخ 18/4/ 1381و زارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ( 15 ) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب 1380 ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیرتصویب نمود آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید ماده 24 ـ سرمایه گذاری هایی که از منابع داخلی شرکت های و ابسته برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی ، هنری و مذهبی صورت گرفته یا می گیرد به عنوان پیش پرداخت مالیاتی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکتهای و ابسته منظور می شود . تبصره ـ کلیه هزینه هایی که توسط شرکت و ابسته جهت ایجاد فضاهای مذکور در این ماده و یا به منظور ارایه خدمات عمومی و آماده سازی اعم از احداث ، نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری صورت گرفته یامی گیرد جزء اعتبارات طرحهای عمرانی منظور و تعرفه بیمه آن بر اساس تعرفه طرحهای عمرانی محاسبه می شود . محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0