وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حق العمل خدمات جایگاه های سوخت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

  • 62854-ت60009هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 62854/ت60009هـ تاریخ: 1401/04/18 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/04/12 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (1) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: -1 حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (برحسب طبقه بندی) چهل و پنج د رصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود . پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. -2 وزارت نفت اجازه دارد افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را براساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. -3برای جبران حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)، قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) معادل پنج هزار و هفتصد (5,700) ریال تعیین می گردد. -4 نرخ حق العمل سوخت گیری هوایی در فرودگاه هایی که راهبری سوختگیری توسط بخش غیر دولتی انجام می شود، توسط وزارت نفت پیشنهاد و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0