وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان به عهده حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده آنها می باشد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۲/۲۵

  • 5772-5-30 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5772/5/30
تاریخ: 1381/02/25
پیوست:
دادستانی انتظامی مالیاتی
احتراما;
بازگشت به نامه شماره 22172-2/30 مورخ 1380/10/22 یک برگ فتوکپی نقشه رسمی تهران بزرگ (تهران – شمیرانات وشهر ری) که از دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اخذ گردیده و یک برگ فتوکپی نقشه مناطق شهرداری تهران چاپ سال 1381 موسسه گیتی شناسی به پیوست ارسال می گردد.
بطوریکه ملاحظه خواهند فرمود حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان ، قدس، شهریار، کرج، و...) در روی نقشه به وضوح مشخص است بنابراین با توجه به حکم تبصره 1 ماده 221 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1377/09/18، که مقرر داشته، "وزارت امور اقتصادی و دارایی.... همچنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده ی شرکت احاله نماید" حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی که محل عمده فعالیت آنها خارج از حریم تهران و در حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان،قدس، شهریار ،کرج، ...) واقع شده حوزه مالیاتی محل عمده فعالیت اشخاص مذکور خواهد بود و لاغیر.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0