وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کرج

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۳۱

  • 545429 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3393/4/30
تاریخ: 1381/04/31
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 682-15/5/1380
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377،1376 و 1378
شماره حوزه مالیاتی: 6023
شماره سر ممیزی مالیاتی: 602
اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان کرج تاریخ ابلاغ رأی: 21/5/1380
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5111/4/30-21/6/1380

خلاصه واخواهی: شرکت برای عملکردهای 1376 و 1377 اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده و برای عملکرد 1378 اظهارنامه به صورت سفید و نانویس ارائه کرده، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با استفاده ازضریب مالیاتی تعیین و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون دلیل اعلام داشته که عوارض شهرداری و آموزش و پرورش از درآمد مشمول مالیات عملکردهای فوق الذکر کسر شود که این امر مورد اعتراض می باشد. به رأی شماره 682 مورخ 1380/05/15 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است) رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت ماده 24 آئین نامه موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و نیز به جهت عدم اظهارنظر موجه ومدلل در ضرورت کسر عوارض شهرداری و عوارض آموزش و پرورش، در حالیکه درآمد مشمول مالیات به لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه وحساب سود وزیان سالهای 1376 و 1377 و تسلیم اظهارنامه فاقد ترازنامه وحساب سود و زیان برای عملکرد 1378 و همچنین عدم ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک که مبین حجم و نوع فعالیت و بالمال سود یا زیان واقعی ناشی از آن باشد، از طریق علی الرأس و با استفاده از ضریب مالیاتی تعیین گردیده، نقض می گردد تا پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد.
حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0