وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۶/۰۴

  • 30309-ت-31254هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:30309/ت 31254هـ
تاریخ:1383/06/04
پیوست:دارد
توجه: به تصویب نامه 73624/ت 32374هـ مورخ 1383/12/16 حتما رجوع بشود.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/06/01 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282هـ/ب مورخ 1382/11/11 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 43235/ت 29172هـ مورخ 1382/08/04 موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

پیوست:
شماره:73624/ت 32374هـ
تاریخ: 1383/12/16
پیوست:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/12/12 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632هـ/ب مورخ 1383/10/07 تصویب نمود:
در تصویب نامه شماره 30309/3ت 31254هـ مورخ 1383/06/04 قبل از عبارت "موقوف الاجرا می گردد" عبارت "یک هفته پس از ایراد رسمی "اضافه شود.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0