وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه درخصوص ماده 6 آئین نامه تاسیس صندوقهای غیردولتی موسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۰۸

  • 30-5-1211 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1211/5/30 تاریخ:08/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل فتر فنی و مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 606-30/5 مورخ 1380/7/3 تصویبنامه شماره 7945/ت26439هـ-29/2/1381هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده 6 آئین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی موسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب نامه شماره 4521/ت24152ه مورخ 1380/2/9 جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی
شماره: 7945/ ت 26439هـ تاریخ: 29/02/1381 پیوست: وزارت بازرگانی هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/2/25 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3872هـ/ب مورخ 1380/12/18 تصویب نمود: ماده 6آئین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب نامه شماره 4521/ت24151هـ مورخ 1380/2/9 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده 5 این آئین نامه که در چارچوب ماده 1 این آئین نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد ، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است . محمدرضاعارف معاون فنی وحقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-5-606

"آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه ح...
  • 7945-ت26439هـ

اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادر...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0