وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

استرداد 3% عوارض شهرداری که از 80/05/07 به بعد وصول شده است

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۰۵

  • 29991 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:29991
تاریخ:05/06/1382
پیوست:

بازگشت به نامه شماره 868/هـ - ب مورخ 20/5/1382 در خصوص استرداد3% سهم شهرداری دریافتی از بانک ها به اطلاع می رساند:
رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری براساس نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان از تاریخ صدور لازم الاجرا است وعطف به ما سبق نمیگردد لذا به همین منظور بخشنامه های لازم طی شماره های 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 و 8269/285-5/30 مورخ 22/2/81 (تصویر پیوست) به کلیه واحدهای مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده است که با توجه به مفاد بخشنامه موصوف ورأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ونظریه تفسیر شورای نگهبان، صرفا 3% عوارض شهرداری که از تاریخ 7/5/1380 به بعد وصول شده است قابل استرداد خواهد بود.طهماسب مظاهری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 146

ابطال بخشنامه دارایی مبنی بر وصول 3% عوارض شهرداری موضوع ...
  • 30-5-285-8269

نظریه شورای نگهبان در مورد عطف به ما سبق بودن یا نبودن تص...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0