وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

  • 268-68465-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدير کل محترم امور مالياتي...
موضوع: اطلاعيه شماره 3- نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي
نظر به آنکه بر اساس لايحه دوفوريتي الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان که با تصويب يک فوريت در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، ساير اشخاص حقوقي به جز اشخاص حقوقي موضوع ماده 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاريخ 1402/01/01 مکلف به رعايت مقررات قانون ياد شده و صدور صورتحساب الکترونيکي و ارسال آن به سامانه موديان خواهند بود، موارد زير درباره روشهاي ارسال صورتحساب الکترونيکي را به استحضار مي‏رساند. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع بطرق مقتضي و موثر، اطلاع رساني گردد .
کليه مودياني که داراي کارپوشه مي باشند، جهت صدور صورتحساب نياز به دريافت شناسه يکتاي حافظه مالياتي خواهند داشت. دريافت شناسه يکتاي حافظه مالياتي داراي مراحل متعددي مي باشدکه مهم ترين بخش آن تعيين روش ارسال اطلاعات صورتحساب مي باشد. در بخش «عضويت» و سپس انتخاب گزينه «شرکت معتمد/سامانه هاي دولتي» در کارپوشه، روشهايي بشرح ذيل در نظر گرفته شده و براي موديان قابل انتخاب مي باشد:
· ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق مستقيم توسط شخص مودي:
در اين روش، مؤدي نسبت به امضا صورتحساب الکترونيکي با استفاده از کليد خصوصي خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي اقدام مي‌نمايد.
· ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق شرکت معتمد نوع 1 با کليد شرکت معتمد :
در اين روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونيکي مؤدي را دريافت و با استفاده از کليد خصوصي و زيرساخت‌هاي خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي مي‌نمايد. مسئوليت صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي خواهد بود .
· ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق شرکت معتمد نوع 1 با کليد مؤدي :
در اين روش، مؤدي نسبت به امضا صورتحساب الکترونيکي با استفاده از کليد خصوصي خود و صدور صورتحساب الکترونيکي اقدام مي‌نمايد. مسئوليت صدور صورتحساب الکترونيکي با مؤدي و مسئوليت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي به سامانه مؤديان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي مي‌باشد.
· ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونيکي از طريق سامانه‌هاي دولتي:
در اين روش، مؤدي در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤديان را «سامانه‌هاي دولتي» انتخاب مي نمايد در اين حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏هاي دولتي امکان‏پذير خواهد شد. مسئوليت صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي با مؤدي است.
قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدي:
- مؤدي مي تواند يک يا چند شرکت معتمد نوع 1 داشته باشد اما هر شناسه يکتاي حافظه مالياتي فقط بايد توسط يک شرکت معتمد پشتيباني شود.
- مؤدي مي تواند فقط يک شرکت معتمد نوع 2 و 3 داشته باشد.
- مؤديان مي توانند براي هر شناسه يکتاي حافظه مالياتي روش هاي متفاوت ارسال صورت حساب را در يک پرونده مالياتي کارپوشه انتخاب نمايند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال براي يک شناسه يکتاي حافظه مالياتي به صورت هم زمان امکان پذير نيست.
- با توجه به اينکه بسياري از مؤديان در معاملات خود با سامانه هاي دولتي از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند مي توانند طي هماهنگي با مراجع متولي سامانه هاي مربوطه، صورت حساب هاي صادره در اين سامانه ها مستقيماٌ به سامانه مؤديان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئوليت ارسال صورتحساب ها برعهده مؤدي مي باشد.
جزئيات و توضيحات بيشتر در قالب سند «سند راهنماي پايانه فروشگاهي و سامانه موديان در بخش کارپوشه و عضويت در سامانه موديان» و از طريق نشانيintamedia.ir ، بخش پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، بخش آيين نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهاي مرتبط، در دسترس مي باشد.

محمد برزگري
رئيس مرکز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0