وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

  • 258-311-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
در اجرای حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور که مقرر می دارد: «به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 لغایت 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده و یا توسط سازمان امورمالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.»، به پیوست دستورالعمل مرتبط که تحت شماره 5570 – 1402/01/19 به امضای وزیر محترم اقتصاد رسیده، جهت استحضار ارسال می گردد.
افشین محمودیان مقدم
مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0