وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد مالیات وعوارض خودرو قبل وبعداز 82

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۲۶

  • 2515 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2515
تاریخ: 26/01/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم

نظر به اینکه در اجرای بند (ز) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی سوالات و ابهاماتی به وجود آمده ، علیهذا به منظور اتخاذ وحدت رویه و اجرای صحیح مقررات متذکر میگردد.
1-به استناد ماده (1) و بند (ز) ماده (4) قانون فوق الاشاره ، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری که از ابتدای سال 1382 شماره گذاری می شوند، صرف نظر از زمان تولید و فروش یا ترخیص از گمرک مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قانون مزبور می باشند .
2- خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد به فروش رسیده یا گمرک ترخیص شده اند از حیث تعلق مالیات تولید و واردات تابع احکام قانونی زمان فروش یا ترخیص خواهد بود.
ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از وصول مالیات و عوارض خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی و ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد به فروش رسیده یا از گمرگ ترخیص شده اند، گواهی لازم را بعنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر و تسلیم مالکان خودروهای مزبور نمایند. مدیران کل مالیاتی محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهد بور./01815/


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0