وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*بخشنامه در خصوص حسابهای قانون تجمیع عوارض

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۱۰

  • 240-50 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 50/240 تاریخ: 10/01/1382 پیوست: پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خزانه درایکل , به پیوست جدول گروه حسابهای قانون مذکور جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد . موارد قابل ذکر جهت رعایت در افتتاح حسابها به شرح ذیل اعلام می گردد: الف ) حسابهای رابط درآمد مالیات وصولی موضوع مواد 3و4 قانون شامل 7 حساب : 1- حساب رابط مالیات بنزین 2- حساب رابط مالیات دخانیات 3- حساب رابط مالیات مخابرات 4- حساب رابط مالیات نوشابه 5- حساب رابط مالیات سایر کالاها 6- حساب رابط مالیات نقل و انتقال 7- حساب رابط مالیات شماره گذاری می باشد که موجودی این حسابها به حساب تمرکز وجوه مالیات موضوع مواد 3و4 نزد ذیحسابی استان منتقل و از طریق ذیحسابی به خزانه معین استان و در تهران به حساب خزانه داریکل منتقل می گردد: ب ) مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3قانون مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بند (ب) ماده 3 قانون مربوط به شرکت دخانیات بصورت ملی و تمرکزی در تهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وصول می گردد. ج ) مالیات وعوارض شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین درتهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در سایر استانها در محل کارخانجات خودروسازی توسط ادارات مالیاتی محل وصول می گردد. د) در اجرای تبصره ذیل ماده 20آئین نامه اجرائی 1%عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده 6 قانون مذکور را با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داریکل به حساب شماره 530194 سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی شعبه ارک – تهران واریز و مدارک مربوطه را جهت اعمال حساب به ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از کلیه سازمانها و ادارات کل مالیاتی تقاضا می شود که با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داریکل و بانکهای ملی ایران در اسرع وقت نسبت به افتتاح حسابها اقدام و از پراکندگی حسابها جدا خودداری و سعی شود که حسابها بصورت مسلسل و سری باشد که کنترل و صورت مغایرت بانکی حسابها به سهولت انجام پذیرد. خواهشمند است نتیجه اقدامات معموله و شماره و عنوان حسابهای مفتوحه را به این معاونت اعلام فرمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون پشتیبانی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0