وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اشخاص حقوقی موظفند صورتهای مالی واظهارنامه 80را طبق روال گذشته به حوزه های مالیاتی قبلی خود تسلیم نمایند وعملکرد 80از لحاظ نرخ وترتیب رسیدگی طبق اطلاعیه می باشد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۲۹

  • 23762 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:23762
تاریخ:29/04/1381
پیوست:

اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

با توجه به تغییرات به عمل آمده دراصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده 273الحاقی که به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها ازاول فروردین ماه سال 1380 به بعد می باشد صرفا از لحاظ نرخ وترتیب رسیدگی مشمول مقررات اصلاحی خواهند شد ، بنابراین اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه وصورت های مالی عملکرد سال 1380 خود را مطابق روال سابق به ادارات امور مالیاتی مربوط (حوزه های مالیاتی ) که قبلا صلاحیت رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات آنها را داشته اند تسلیم ومالیات متعلقه راپرداخت نمایند .عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0