وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905810357 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  • 233-35317-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 233/35317/د تاریخ: 1400/06/22 رئیس امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل امورمالیاتی استان‌ها به پیوست تصویر نامه شماره 31654/212/د مورخ 1400/06/07 مدیر کل محترم دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی منضم به دادنامه شماره 140009970905810357 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جهت استحضار، بهره برداری و اقدام ارسال می‌گردد. شایان ذکر است بند (4) و تذکر (2)‌ بند (4) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28، بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تشریح نحوه دریافت اسناد خزانه اسلامی موضوع قسمت اخیر حکم مزبور درخصوص مالیات و عوارض و جرائم به استثنای جرائم تأخیر پرداخت کارفرما به پیمانکاربوده و محاسبه و دریافت جرائم تاخیر در پرداخت تا زمان پرداخت کارفرما موضوعیت ندارد و جرائم منظور در این بند جرائم مربوط به ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. سید مجتبی احمدی مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 140009970905810357

ابطال مثال مقرر در بند 3، بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0