وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعلام فهرست معاملات بیش از 50 میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۴/۱۷

  • 231-1233-1566-6164 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6164/1566/1233/231
تاریخ: 1383/04/17
پیوست: دارد
اداره کل امور مالیاتی ....
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پیرو دستور العمل شماره 3857 مورخ 1383/03/17 موضوع جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی , مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم , فهرست معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) بیش از پنجاه میلیون ریال را مطابق دو برگ فرم نمونه پیوست تهیه و پس از تایید رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات , نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ضمنا با توجه به اینکه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ارسال فهرستهای سه ماهه معاملات (خرید و فروش) خود به ادارات اطلاعات و نظارت و پیگیری ادارات کل امور مالیاتی می نمایند لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از پردازش و تداخل اطلاعات تکراری بررسی و دقت لازم را در این زمینه معمول دارند . سایر الزامات دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است .
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:3857
تاریخ: 1383/03/17
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی............
شورای عالی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
نظر به اینکه جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مودیان مالیاتی و  تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، امکان تشخیص صحیح و به موقع درآمد و مالیات مودیان را فراهم و با کاهش اختلافات مالیاتی موجب تسریع در قطعیت مالیات و وصول مطالبات خواهد شد. لذا به موجب این دستورالعمل مقرر می شود:
کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی وهمچنین مشمولین بندهای الف وب ماده 95 ق.م.م ، فهرست معاملات (خرید و فروش کالا وخدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را که متضمن مشخصات فروشنده وخریدار کالا یا خدمات وتاریخ وقوع معامله ونشانی متعاملین باشد تهیه و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند.
واحد مذکور مکلف است، اطلاعات مندرج در فهرست های واصله را به فوریت وارد سیستم رایانه نماید تا واحدهای مالیاتی سراسر کشور حسب مورد از اطلاعات مذکور برای تشخیص درآمد مالیاتی مودیان مالیاتی استفاده نمایند.
بدیهی است واحدهای مالیاتی برای استخراج اطلاعات و تهیه فهرست در مورد آن دسته از مودیانی که گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 را ارائه می نمایند، باید با تعیین وقت قبلی وابلاغ آن به نشانی اقامتگاه قانونی یا محل ارائه ونگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حساب (حسب مورد) این قبیل مودیان مراجعه واقدام نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین آنان در صورت مشاهده تعلل واهمال اقدامات قانونی را معمول خواهند نمود.
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 3857

تهیه و ارسال معاملات بالای پنجاه میلیون ریال توسط رسیدگی ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0