وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*در خصوص ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعهالیتهایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۲/۰۹

  • 230-487-4879 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 4879/487/230
تاریخ: 09/02/1382
پیوست:

اداره کل مالیات بر شرکتها

در اجرای تبصره 3 ماده 154قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی و به منظور ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعالیتهایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است به موجب اینحکم مسئولیت تشکیل هیأت موضوع تبصره مذکور در محدوده جغرافیایی تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ و نیز آن اداره کل به موقع تعیین و ابلاغ گردد. مقتضی است در هر مورد که ضریب جدیدی تعیین می شود مراتب را به معاونت فنی و حقوقی سازمان اعلام نمایید .

عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0