وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 230/11763/د مورخ 1401/03/01 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد پنج برگ فهرست مربوط به (136) مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (پیوست نامه شماره 122/113686 مورخ 1401/07/23 سازمان بورس و اوراق بهادار) و یک برگ فهرست مربوط به (33) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1401/01/08 لغایت 1401/06/31 (پیوست نامه شماره 122/112867 مورخ 1401/07/07)، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات­ کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ تائیدیه­های مذکور، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبورکه طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی