وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نظارت بر حسن اجرای مفاد بند الف دستورالعمل شماره 200/7170/د مورخ 1401/02/11 توسط مدیران دادرسی مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

  • 214-41413 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 214/41413/د
تاریخ 1401/07/09
 
مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران
 
در راستای اجرایی شدن مفاد تبصره (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ (1400/03/02) موضوع دستورالعمل شماره 200/7170/د مورخ 1401/02/11 و با عنایت به اینکه نظارت بر حضور و غیاب نمایندگان موضوع ماده 244 قانون مزبور، مدت زمان تشکیل جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین تعیین نوبت و تعداد جلساتی که در هر نوبت برای هر پرونده مالیاتی قابل رسیدگی توسط هیأت های مزبور تشکیل و منجر به صدور رأی می شود با اولویت پرونده های بزرگ مالیاتی، به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد، لذا ضروریست ترتیبی اتخاذ شود که در راستای تحقق اصل عدالت مالیاتی و با هدف رعایت حقوق مودیان محترم، هیأت های حل اختلاف مالیاتی در دو نوبت چهار ساعته صبح و عصر تشکیل شده و تعداد جلسات در هر نوبت برای هر پرونده مالیاتی و همچنین مدت زمان رسیدگی به هر پرونده و تعداد پرونده های قابل رسیدگی عینا به شرح مندرج در بند (الف) دستورالعمل مرقوم توسط نمایندگان موضوعه صورت پذیرد. بدیهی است نظارت بر حسن انجام وظایف نمایندگان یاد شده از جمله: حضور به موقع نمایندگان، مدت زمان رسیدگی به هر پرونده و تعداد آراء صادره برای هر نماینده طبق دستورالعمل فوق بر عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد.
 
همچنین لازم است گزارشی از عدم حضور نمایندگان و یا عدم رعایت هریک از موارد دستورالعمل صدرالاشاره به صورت هفتگی به این مرکز ارسال شود.
 
علی رستم پور
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0