وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/5408/د مورخ 1400/02/05

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

  • 212-65412-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 212/65412/د

تاریخ: 1400/10/14جناب آقای مسعود مصلحی

مدیر کل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتیبه پیوست، دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند دوم از نامه شماره 232/5408/د مورخ 1400/02/05 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، جهت اجرا ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید این دفتر را از نتیجه اقدامات معموله مطلع نمایند تا مراتب اجرای دادنامه موصوف به دیوان عدالت اداری منعکس شود.

حسین تاجمیر ریاحی

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0