وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

رفوگری فرش و رنگرزی سنتی (گیاهی) جزء صنایع دستی محسوب می گردد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۲۰

  • 211-936-4058 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:4058/936/211
تاریخ: 1383/03/20
پیوست:
پیرو بخشنامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 1372/06/20 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و ضمایم مربوط به تصویر نامه شماره 4302/1/110 مورخ 1383/03/04 سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن رفوگری فرش و رنگرزی سنتی (گیاهی) نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره: 29502/2556/5/30
تاریخ: 1372/06/20
پیوست: بپیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور ، واصله از سازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن ، مصوب 1371/02/07 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره: 220/775/211
تاریخ: 1382/01/25
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 1372/06/20 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صــنایع دسـتـی کـشـور هـمـراه با تعـاریف ، ویـژگی هـا و طبـقـه بـنـدی صـنـایـع مــذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران ، تصویر نامه شماره 7771/1/110 مورخ 1381/11/29 سـازمـان مـزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره: 4302/ 110 تاریخ: 1383/03/04
پیوست:
جناب آقای محمد قاسم پناهی معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم بازگشت به نامه شماره 2267/ 623- 211 مورخ 1383/02/22 به اطلاع می رساند رفوگری فرش و رنگرزی سنتی(گیاهی) جزء رشته های صنایع دستی محسوب می گرددو مشمول مزایای معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی می باشد.
ید ا... طاهرنژاد
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع دستی ایران
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-5-2556-29502

*فهرست رشته های صنایع دستی
  • 211-775-220

*فهرست الفبایی 123رشته از صنایع دستی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0