وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*فهرست الفبایی 123رشته از صنایع دستی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۲۵

  • 211-775-220 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 220/775/211 تاریخ: 25/01/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف ، ویژگی ها و طبقه بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران ، تصویر نامه شماره 7771/1/110 مورخ 29/11/81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
شماره:7771/ 1101 تاریخ: 29/11/1381 پیوست: جناب آقای خجسته معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور درآمدهای مالیاتی کشور با سلام احتراما، طبق مفاد ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 7/12/1371 بدین شرح که " درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی وشرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیاتی معاف است"، از آنجائیکه در مجموعه قوانین مالیاتی، 123 رشته صنایع دستی درج گردیده و رشته های صنایع دستی ذیل لحاظ نشده است، لذا خواهشمند است به منظور استفاده صنعتگران این رشته ها از بخشودگی مالیاتی دستور فرمائید اقدام لازم مبذول و از نتیجه حاصله این سازمان را مطلع فرمایند. الف) آجیدده دوزی- آئینه کاری- ارسی سازی- افراز فلزی- ارمک بافی ب) بافتنی های سنتی- بخارا دوزی- بادله دوزی- برقع پ) پولک دوزی- پیله دوزی ت) تراش سنگهای قیمتی- تشعیر ج) جلد سازی سنتی- جل چ) چلنگری- چیری ح) حکاکی روی فلز- حجم سازی( چوبی)- حمام سری- حجاری خ) خرمهره سازی- خراطی سنگ- خوشنویسی د) درویش دوزی- دواتگری ز) زغره دوزی- زمودگری- زیر اندازی نمدی س) سکمه دوزی- ساز های سنتی- سرامیک با نقش زیر لعابی- سرامیک با نقش رو لعابی ش) شیشه گری فوتی ص) صنایع دستی چرمی ط) طراحی سنتی ع) علم سازی ق) قلم کار نقاشی- قناویز- قلمزنی- قفل سازی- قواره بری- قطاعی ک) کلاه نمدی- کرباس بافی- کاشی هفت رنگ- کاشی معرق- کاشی زرین فام – کاغذ سازی سنتی- کاربندی- کپو گ) گچبری – گبر دوزی- گره خور(دندانی)- گلیج- گلیمچه- گلیم گل برجسته م) مداخله بافی- مخمل بافی- متکازین- موج بافی- مفرش- مسند- مسگری- مجسمه سازی- مشبک سنگ- موزائیک سنگ- معرق شیشه- مروار بافی- مینا( مینا خانه بندی، پنجره ای، نقاشی و مرصع) ن) نقش دوزی- نقاشی روی ابریشم- نقشه کشی قالی و گلیم- نقاشی لاکی( روغنی)- نقاشی دیوار سنتی- نقش اندازی ضربی روی چرم و) ورشو سازی هـ) همجوشی شیشه یدا... طاهرنژاد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-5-2556-29502

*فهرست رشته های صنایع دستی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0