وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه مبنی بر اضافه نمودن عبارت غیر دولتی بعداز عبارت “ حقوقی ” در ماده یک آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , …

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۱۶

  • 211-8317-59 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:59/8317/211 تاریخ:16/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 5268-5/30 مورخ 18/10/80 موضوع تصویب نامه شماره 24846/ت 24469هـ مورخ 27/5/80 بدینوسیله تصویب نامه شماره 49170/ت 25816 هـ مورخ 30/10/80 مبنی بر اضافه نمودن عبارت غیر دولتی بعداز عبارت “ حقوقی ” در ماده یک آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
شماره:49170/ت 25816هـ تاریخ:30/10/1380 پیوست: وزارت کشور – وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3709هـ/ب مورخ 1/10/1380 تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرای بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه 24846/ت 24469هـ مورخ 27/05/1380 عبارت "غیر دولتی" پس از عبارت "حقوقی" اضافه می گردد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0