وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

شرکت نفت ملی ایران و شرکت های فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و مرکز توزیع کالا مجاز به تجدید ارزیابی داراییها نمی باشد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۱۶

  • 211-6864-3709 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:3709/6864/211
تاریخ: 1383/03/16
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه به موجب نامه شماره 83403/6282هـ/ب مورخ 1382/11/11 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مفاد ماده 62 قانون برنامه سوم شامل حال شرکت های دولتی که قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نمی باشد، تصویب نامه شماره 43235/ت29172هـ مورخ 1382/08/04 هیأت محترم وزیران را به علت اضافه نمودن ماده 5 به تصویب نامه شماره 14833/ت 23963هـ مورخ 1380/04/06 موضوع آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه مغایر قوانین دانسته اند لذا این دسته از شرکت ها از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا نمی توانند از تسهیلات ماده 62 مذکور برخوردارگردند. بنابراین توجه خواهند داشت در شرکت های دولتی که تابع قانون خاصی بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است هزینه استهلاک مازاد و مربوط به کلیه دارائی های تجدید ارزیابی شده آنها به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نگردیده و مبالغ مزبور باید طبق مقررات به درآمد مشمول مالیات آنها اضافه گردد.
حیدری کردزنگنه
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 14833-ت-23963هـ

آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
  • 43235--ت-29172هـ

افزودن ماده 5 به تصویب نامه 14833 آئین نامه اجرایی 62 برن...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0