وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۰۶

  • 211-6633-12721 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 12721/6633/211
تاریخ: 1382/12/06
پیوست: دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 59339/ت 27213 ک مورخ 1382/10/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
شماره : 59339/ت 27213ک
تاریخ: 1382/10/23
پیوست:
وزارت بازرگانی- وزارت امور خارجه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه های شماره 42655/ت 25691 ه مورخ 1380/10/26 و شماره 15157/ت 26269ه مورخ 1381/04/05 آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود: آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی ، تدارکات ، طراحی ، اجرا ، ساخت ، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ، نصب ، راه اندازی ، نظارت و آموزشهای مربوط ، انتقال دانش فنی ، فعالیتهای نرم افزاری (مدیریت ، طراحی ، مشاوره ، خدمات انفورماتیک )، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود .
ماده 2- صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می نمایند که به اختصار در این آئین نامه ، “صادر کننده ” نامیده می شود .
ماده 3- کلیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند .
ماده 4- شعب ، دفاتر و شرکتهای متعلق به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آیین نامه برخوردار می باشند . تبصره – شرکتهای ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تایید کمیته موضوع ماده (19) این آیین نامه می توانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده کنند.
ماده 5- امور مربوط به سیاست گذاری ، رفع موانع اجرایی ، برقراری تسهیلات و هماهنگیهای لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی ، توسط شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور صورت می پذیرد.
ماده 6- بانکها موظفند ضمانت نامه های مورد نیاز صادر کنندگان را به صورتهای ذیل صادر نمایند: الف – ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ب – انجام تعهدات ،پیش پرداخت ، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادر کنندگان پس از تایید کمیته موضوع ماده (19) این آئین .
ماده 7- درراستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه توسط بانکها در چار چوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (3%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (97%) سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداکثر به (0/5) درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در طول یک پروژه محدود شود.
ماده 8- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چهار چوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کننده ضمانتنامه قرار دهد. بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم ، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور ، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیها معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادر کننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی ) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود .
ماده 9- به منظور تقویت بنیه مالی صادر کننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح ، بانکها می توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد(70%) هزینه های یادشده به صادر کننده ، اعتبارپرداخت کنند . اعتبار ارزی یادشده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرار داد معتبر ، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده 10- ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت ازکشور خارج می شود با اخذ سفته توسط گمرک ، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز می باشد.
ماده 11- صادر کنندگان علاوه برتسهیلات این آیین نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیر نفتی خواهند بود.
ماده 12- وزارت امور خارجه موظف است از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد: الف – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، در کوتاهترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه های بین المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب را به تشکلها و سایر مراجع ذی ربط منعکس نماید. ب – نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی در مطبوعات و رسانه های گروهی کشور متوقف فیه ، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد . ج – وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادر کنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف ، برای جمع آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیاتها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از طرحهای اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند ، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید. د- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادر کننده ، نهایت مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند.
ماده 13- سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی ، بانک توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین المللی را به عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرحهای این موسسات را به منظور بهره مندی شرکتهای صادر کننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد.
ماده 14- وزارتخانه های مسئول برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران ، موظفند برنامه های زمان بندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس وزمینه های فعالیت شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارایه نمایند: الف – در یادداشت تفاهم کمیسیونهای مشترک ، موضوع استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکتها در اجرای طرحهای کشورهای ذی ربط ، تاکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهمها از طریق تشکلهای مربوط و وزارتخانه های مسئول ، پیگیری لازم را به عمل آورد. ب - برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیکر کشورها با فاصله زمانی مناسب ، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یادشده با مشارکت شرکتهای فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی ، نمایندگان تعدادی از شرکتهای ذی ربط و علاقمند فعالیت در بازارکشورهای هدف را جهت همراهی هیئت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید.
ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تامین هزینه های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات ، بازاریابی ، سمینارهای آموزشی ، شرکت در نمایشگاههای مرتبط ، اعتبار لازم را درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید. انجام هزینه های مذکور پس از تایید کمیته ماده (19) این آیین نامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- صورت می گیرد.
ماده 16- سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمراربیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند.
ماده 17- به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات ،شرکتهای بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای قبیل امور اقدام کنند.
ماده 18- صادرکنندگان مجازند نیروی کارماهرو ساده خود را به هر تعداد ، از طریق وزارت کار وامور اجتماعی تامین کنند. وزارتخانه یادشده موظف است در مورد صدور کار نامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند. تبصره 1- کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند ، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود. تبصره 2- وزارت کار و اموراجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می نماید ، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند. تبصره 3- اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکتهای صادر کننده و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد ، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی خواهد شد .
ماده 19- کمیته ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی – صادراتی مربوط تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می باشد. این کمیته در موارد اتخاذ تصمیم می نماید: الف - تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه نمودن ماده (15) این آیین نامه . ب - تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آیین نامه حسب مورد برای هر یک از صادر کنندگان. ج - نظارت برحسن اجرای پروژه های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می شود.
ماده 20- آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ، موضوع تصویب نامه شماره 677/ت 22738ه مورخ 1379/01/23 لغو می شود. این تصویب نامه در تاریخ 21/15/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 59339-27213

آئین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0