وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دادنامه شماره 282 مورخه 1381/08/12

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۱۴

  • 211-4753-6460 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:6460/ 4753/211
تاریخ: 1381/11/14
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 1381/08/12 در خصوص بخشنامه شماره 16640 معاون درآمدهای مالیاتی صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به پیوست جهت اطلاع ارسال میگردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

جناب آقای شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور پیرو نامه شماره 1126-91 مورخ 1381/02/10, موضوع شکایت آقای پرویز درخشنده به خواسته ابطال بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 1378/04/16 معاون وقت درآمدهای مالیاتی, بدینوسیله تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 1381/08/12 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

خسرو احمدی
مدیرکل دفتر حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0