وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص اعمال 50%بخشودگی درسالهای 82و83مناطق کمتر توسعه یافته

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۰۷

  • 211-3850-30649 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :30649/3850/211
تاریخ :07/07/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

چون طبق ماده 92اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربخشوده می شود , نظر به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 91960/9 مورخ 4/6/1382 موافقت خود را در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه شماره 21372ت 28893 هـ مورخ 31/4/1382 هیات محترم وزیران برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه (سال های 1382 ,1383) اعلام نموده بنابراین مقرر میدارد که در خصوص اعمال 50% بخشودگی موضوع ماده 92 اصلاحی برای سالهای 82و83 فهرست مصوبه فوق الذکر بایستی ملاک عمل قرار گیرد.


عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 21372--ت-28893هـ

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0