وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد مالیات علی الحساب صرفااز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل 1%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۲۹

  • 211-3528-43048 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 43048/3528/211
تاریخ: 1382/07/29
پیوست:
جناب آقای مسعود کرباسیان
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به نامه شماره 22264/4604/113/144/73 مورخ 1383/3/6، بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب مقرر می دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا ضمن رعایت مفاد نامه شماره 8803/3350-4/30 مورخ 1376/5/6 وزارت اموراقتصادی و دارائی بشرح ذیل اقدام گردد.
  1. چون طبق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود و بنابراین از وصول مالیات علی الحساب از کلیه صادرکنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند، خودداری گردد.
  2. از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصرا از وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد ارزش کالا وحقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول واز دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان دارای کارت بازرگانی خودداری گردد.

طهماسب مظاهری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0