وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعمال ده درصد بخشودگی برای شرکت هایی که سال مالی آنها در 80/12/29 خاتمه یافته

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۰۲

  • 211-3332-28993 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :28993/3332/211
تاریخ :02/06/1382
پیوست:


سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفترفنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیر خانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی


به قرار اطلاع برخی از ماموران و مراجع مالیاتی در موقع احتساب مالیات بر درآمد شرکتهای پذیرفته شده در بورس که سال مالی آنها در 29/12/80 خاتمه یافته و واجد سایر شرایط مندرج در ماده 143اصلاحی بوده اند , مفاد بند4 بخشنامه شماره 35485 مورخ 19/6/81 مبنی برضرورت اعمال ده درصد بخشودگی برقرار شده به موجب ماده مذکور رعایت نکرده و موجب نارضائی مسئولین شرکتهای مزبور شده اند , لذا از حیث اجرای صحیح قوانین به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید میشود:
کلیه ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط نسبت به اعمال ده درصد بخشودگی یادشده و اصلاح ارقام مالیات مطالبه شده در مورد شرکتهای واجد شرایط در اسرح وقت اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 35485

دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0