وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دریافت مالیات سود دولت از بانکها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۲۴

  • 211-2620-4092 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:4092/2620/211 تاریخ: 24/06/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویرنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و رئیس مجمع عمومی بانکها عنوان مدیران عامل بانک ها جز بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
شماره:20374 تاریخ:22/04/1382 پیوست: جناب آقای مدیر عامل محترم بانک (کلیه بانکها جز بانک توسعه صادرات ایران وبانک رفاه کارگران) در اجرای ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه وباتوجه به اینکه هدف از قانون مصوب، افزایش سرمایه دولت دربانک های دولتی به میزان 5000 میلیارد ریال است که به روش مطرح شده در ماده مذکور در اختیار بانک ها قرار گرفت، لذا بانک های مشمول باید آن را ثبت نمایند. برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت با در نظر گرفتن دو جنبه متفاوت معافیت یا تعلق مالیات به بانک های مشمول در طول سال های باز پرداخت بدهی بابت افزایش سرمایه تا تسویه کامل آن، لازم است کلیه بانک های مشمول ووزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روش زیر که پس از بررسی های کارشناسی جمع بندی شده ومورد تائید مدیران عامل محترم بانک ها، اعضای محترم شورای پول واعتبار ورئیس کل محترم سازمان مالیاتی قرار گرفته است اقدام فرمایند: ((درآمدهای دولت)) از محل سود حاصله قبل از کسر مالیات بانک ها برای باز پرداخت اصل وسود اوراق مشارکت موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد وبدون اینکه معافیت مالیاتی پیش بینی شود، ((عواید دولت از محل سود سهام وعواید دولت از محل مالیات متعلقه هردو صرف این هزینه می شود)) وبه عبارت دیگر از سود قبل از کسر مالیات به دست آمده ی هر بانک 75 درصد به عنوان سود سهام و25 درصد به عنوان مالیات (به نرخ های امروز) در صورت های مالی بانک ثبت واز طرف دیگر صد در صد سود به دست آمده به عنوان بدهی دولت بابت باز پرداخت افزایش سرمایه مذکور ثبت شود. طهماسب مظاهری رئیس مجمع عمومی بانک ها
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0