وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین بهای ماشین آلات کشاورزی و موتور سیکلت ها توسط خدمات مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۰۲

  • 211-22-2903 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 211/22/2903
تاریخ: 1383/03/02
هرچند ماشین آلات کشاورزی و راه سازی و موتور سیکلت ها اعم از وارداتی و ساخت یا مونتاژ داخل از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف هستند. لیکن از آنجا که به موجب بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380)، تنظیم برخی اسناد رسمی در مورد اینگونه وسائط و ماشین آلات مشمول پرداخت حق الثبت از مأخذ بهای "فروش" یا "ارزش سیف" (C.I.F) می شود. به موجب فراز آخر این حکم نیز در هر صورت مسئولیت تعیین بهای این وسائط و ماشین آلات به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. مقتضی است، مادامی که جدول کامل این قیمت ها به صورت متمرکز توسط دفتر خدمات مالیاتی تهیه و تدوین نشده است ادارات کل امور مالیاتی، در صورت وصول استعلام در این قبیل موارد به شرح مذکور در تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات [1] مصوب 74 نسبت به تعیین بهای موتور سیکلت ها و یا ماشین آلات کشاورزی و راه سازی در اسرع وقت اقدام و پاسخ لازم را ارائه نمایند. ضمنا بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) تعیین شده در پاسخ استعلام های مزبور را هر سه ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

1- به موجب بخشنامه شماره 211/1090/3999 مورخ 1383/03/18 در سطر نهم بخشنامه فوق الذکر پس از واژه " قانون" به جای کلمه " اخیر الذکر" عبارت " اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات" (مصوب 1374) صحیح می باشد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-1090-3999

اضافه نمودن عبارت اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کال...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0