وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812936 مورخ 1400/11/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

  • 210-17960-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 17960/210/ص تاریخ: 04/12/1400 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905812936 مورخ 1400/11/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن «ابطال آن بخش از بخشنامه شماره 210/99/21 مورخ 1399/02/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت انتقال دارایی های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید (در فرایند ادغام یا ترکیب) کل مبلغ، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می شود و اعتبارات شرکت جدید یا موجود وفق ماده (17) قانون پذیرفته خواهد شد» از تاریخ صدور آن (1399/02/27) جهت رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 140009970905812936

ابطال بخشنامه شماره 210/99/21- 1399/02/27 معاون حقوقی و ف...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0