وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

  • 210-15842-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 210/15842/د
تاریخ: 1401/03/21
مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم پیرو دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/99/98 مورخ 1399/12/27) ، برای رعایت مفاد رای یادشده به پیوست ارسال می شود.
با توجه به اینکه در زمان صدور رأی شماره 1805-1804 مورخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در تاریخ 1399/11/18) مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سنوات 1398 و پیش از آن سپری شده است و تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر در ماده 80 قانون یادشده، برای بهره‌ مندی از معافیت ماده 57 مذکور امکان ‌پذیر نیست، بنابراین تقاضای برخورداری از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های یادشده، منوط به اجرای مقررات جزء (ب) از بند (4) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مبنی بر تسلیم اظهارنامه در هر مرحله از مراحل تشخیص، حل اختلاف و وصول و اجرا خواهد بود[1].
سعید توتونچی ملکی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی

[1] . به موجب بخشنامه شماره 210/610/ص مورخ 1402/01/21 معاون حقوقی و فنی مالیاتی پاراگراف دوم این بخشنامه اصلاح شد. متن قبلی پاراگراف دوم بخشنامه : «بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور (شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18) اظهارنامه هایی که در راستای اجرای بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 تسلیم شده اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند. به عبارت دیگر تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 ق.م.م خارج از موعد مقرر در ماده (80) ق.م.م ، برای عملکرد سال 1398 و قبل از آن ، قبل از تاریخ صدور رای دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 موجب محرومیت مودیان از معافیت ماده 57 ق.م.م در چارچوب مقررات نخواهد بود.»
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 13530

در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
  • 210-610-ص

بخشنامه اصلاح پاراگراف دوم بخشنامه شماره 210/15842/د مورخ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0