وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اظهار نظر ممیز کل در ظهر برگ تشخیص و به عنوان نماینده هیأت حل اختلاف - منبع مالیات: اشخاص حقوقی - اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۱/۲۵

  • 201-8378 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8378/201
تاریخ: 1382/11/25
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2312- 1382/05/07
مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0551 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/05/22
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5021-201-1382/06/18
خلاصه واخواهی: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، ممیز کل وقت حوزه مربوط بوده و در ظهر برگ تشخیص مالیات درآمد مشمول مالیات مندرج در آن را تأئید کرده و در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به نوعی نظر قبلی خود را تأئید نموده است. در حالیکه صورتحسابهای مربوط، از شماره 1001 لغایت 1060 که در دفاتر ثبت و اسناد هزینه اجرای تور ضمیمه اسناد حسابداری بوده و تقدیم شده، به صرف عدم ارائه قرارداد تورهای خارجی که این قرارداد وجود ندارد، درآمد مشمول مالیات مربوط به تور را از طریق علی الرأس تعیین نموده اند و هیئت موضوع را مورد توجه قرار نداده. در نتیجه تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به فروش بلیط از طریق رسیدگی به دفاتر و با برگشت هزینه و تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به تور وعدم توجه لازم، درآمد مشمول مالیات به طور مضاعف تعیین گردیده. بنا به مراتب فوق به رأی شماره 2312 مورخ 1382/05/07 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به قرار محتویات پرونده، ممیز کل مالیاتی در ظهربرگ تشخیص مالیات نسبت به اعتراض مودی اظهارنظر نموده و متعاقبا با حضور در جلسه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی در رسیدگی و اظهارنظر راجع به اعتراض مطروحه مشارکت داشته که این امر با توجه به اصول دادرسی از مقبولیت حقوقی برخوردار نمی باشد. به دلیل مذکور و به لحاظ عدم اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراضات شرکت مودی به شرح لایحه وارده به شماره 6621/253 مورخ 1382/05/07 (برگهای 189 و 190 پرونده)، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.
حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0