وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم تعلق درآمد کارگاه به شرکت تضامنی- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: سبزوار

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۹/۲۵

  • 201-8144 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8144/201
تاریخ: 25/09/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1351 مورخ 6/8/80
مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 72و 73و 74
شماره حوزه مالیاتی 9034
شماره سرممیزی مالیاتی 904
اداره: امور مالیاتی سبزوار
تاریخ ابلاغ رأی: 5/9/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7933- 4/30- 1/10/80

خلاصه واخواهی: اداره محترم دارائی سبزوار مدعی است که مدیر عامل شرکت کالای صادراتی را خریداری نموده و به شرکت یاد شده می فروشد، با توجه به اینکه این شرکت تضامنی و خانوادگی(پدر و فرزند و همسر) می باشد این امر یعنی فروش کالا توسط مدیر عامل را غیر ممکن می کند و با توجه به اصول قانونی و اینکه برنامه ها و اسناد موجود به نام شرکت می باشد و با توجه به اینکه تمام جزئیات فروش،ضایعات کالای صادراتی و حمل کالا و جواز گمرکی و استاندارد و دامپزشکی نیز در دفاتر مربوطه ثبت شده و همگی از شهرستان سبزوار انجام می گیرد، بنابراین فعالیت سبزوار مربوط به شرکت می باشد.با توجه به اینکه اداره دارائی سبزوار بدون هیچ منطق و اصول و سند معتبر یا اسناد و بارنامه و فاکتور، مالیات به نام شخص حقیقی صادر نموده،ما را به جای تفکر در امر صادرات با مشکلات مالیاتی مواجه نموده است، اینجانب به هیچ عنوان خرید و فروش خارج از چهارچوب شرکت نداشته و تمام فعالیتها مرتبط با شرکت است تقاضای رسیدگی دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه تسلیمی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
هر چند هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر اعتراضات مودی را مد نظر قرار داده و در جهت نیل به واقعیت قرار رسیدگی صادر و بر اساس گزارش مجری قرار اتخاذ تصمیم نموده اند،اما اولا مجری قرار در تمام موارد یک نفر بوده که در هر بار نظرات قبلی خود را تکرار کرده و آخرالامر نیز وفق نظر همین فرد رای صادر گردیده . ثانیا مجری قرار در گزارش اول خود ثبت شده به شماره144/ 6982 مورخ 24/9/76 تعداد پوستهای سالامبور شده در سال 1374 را 000 270 تا 000 290 جلد عنوان و مستند آن را بارنامه ها و مدارک موجود در پرونده ذکر کرده است.در این خصوص باید توجه داشت که ذکر اعداد 000 270 تا 000 290 خود مبین عدم رسیدگی دقیق می باشد و معلوم نیست به چه دلیل اعداد تقریبی به این شکل آورده شده، از طرف دیگر با آنکه به زعم مامور یاد شده بارنامه و اسناد و مدارک ضمیمه پرونده است،از ارائه فهرست و درج مدرک مربوط به هر تعداد از پوستهای سالامبور شده خودداری گردیده است.بنا به اوصاف فوق،رسیدگی به اختلاف مورد بحث و اعتراض مودی دایر بر تعلق درآمد کارگاه به شرکت تضامنی فوق الذکر، بررسی کارشناسی جامعتری را ایجاب می نموده است تا با حسابرسی دقیق از جمله مقایسه مدارک موجود با مندرجات دفاتر شرکت و اسناد صادراتی آن و محتویات پرونده مالیاتی شرکت مزبور، فعالیت شخصی احتمالی آقای محرز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم گردد.
بنا به مراتب، به دلیل نقص رسیدگی به شرح فوق، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به منظور رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0