وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعطای معافیت تبصره 6 ماده 132- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۸

  • 201-7800 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7800/201
تاریخ:28/10/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5952 مورخ 6/7/81
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 2045
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 9/9/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8496-201-8/10/81

خلاصه واخواهی: 1- این موسسه زیر مجموعه سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ودر کل وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده وطبق بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد.
2- با توجه به نامه شماره 3805/84 مورخ 4/7/81 ذیحسابی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وهمچنین نامه شماره 452-33 مورخ 18/4/80 سازمان برنامه وبودجه چون این موسسه انتفاعی نبوده وبرای پرداخت هزینه های مربوطه به آن ردیف بودجه ای در نظر گرفته شده است که بر حسب نیاز از طرف سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی پرداخت می شود لذا درآمدی که مشمول مالیات شود نداشته.
3- به موجب تبصره 6 ماده 132 وهمچنین بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه انتشارات ومطبوعاتی که از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز بهره برداری دریافت نمایند از پرداخت مالیات معافند.
4- طبق بند هـ ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکهای نقدی به نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف است واین موسسه نیز زیر مجموعه سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی است که یکی از نهادهای انقلابی نظام محسوب می گردد.
5- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی زحمت مطالعه پرونده را به خود نداده وبا توجه به اینکه تاریخ مجوز نشر این موسسه سال 1378 می باشد اعلام نموده است که بیش از 5 سال از تاریخ نشر این موسسه گذاشته است. با توجه به موارد فوق واینکه این موسسه به صورت شرکت نبوده وهیچگونه سهامداری هم ندارد که سود وزیان بین آنها تقسیم شود وموسسین این نشریه از افراد ذیصلاح ومسئولین رده بالای ارگانها و وزارتخانه های مملکت می باشد وفعالیت این موسسه انتشار کتب ومجلات تبلیغاتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و برای تداوم و بقاء آن انجام می شود وبا توجه به نمایندگی هائی که در خارج از کشور وجود دارد اکثر این کتب ونشریات به صورت مجانی عرضه می گردد و برای جبران قسمتی از این هزینه ها ناچار مبالغی تحت عنوان بودجه سازمانی برای این موسسه از طرف سازمان برنامه وبودجه در نظر گرفته شده است لذا تقاضای رسیدگی به موارد مطرح شده را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
اولا راجع به ادعای شمول بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موسسه مورد بحث یادآور می شود اگر منظور بند 2 ماده 2 قانون فعلی بوده، حکم قانون فعلی در این باره قابل تسری به دوره عمل سال 1378 نیست وچنانچه مقصود بند 2 قانون قبل از اصلاح بوده باشد، باید گفت که این موسسه به هیچ وجه جزء موسسات ونهادهای احصاء شده در بند 2 ماده 2 سابق نمی باشد.
ثانیا این مدعی که موسسه مشمول معافیت موضوع تبصره 6 سابق ماده 132 قانون مزبور بوده، مردود است، زیرا تغییر نام و وضعیت اداری ومدیریتی موسسه سبب تعلق معافیت نمی گردد وبا این ترتیب چون حسب گزارش حوزه مالیاتی ذیربط، مدت پنج سال دوره معافیت موضوع تبصره یاد شده سپری گردیده و چنانچه مودی مستحق معافیت بوده، می بایستی در گذشته منظور شده باشد، اعمال معافیت از سال 1378 فاقد جایگاه قانونی است.
ثالثا حکم ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 عطف به ما سبق نمی شود وارتباطی به دوره عمل سال 1378 ندارد.
با عنایت به مراتب فوق واینکه سایر مطالب عنوان شده از سوی شاکی نیز با در نظر گرفتن احکام و مقررات مربوط موثر در مقام نمی باشد، از حیث موارد مندرج در شکوائیه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0