وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم رعایت معافیت موضوع اولویت 3ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:همدان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۱۶

  • 201-7498 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7498/ 201
تاریخ: 16/10/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886- 6/3/82
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی 351
شماره سرممیزی مالیاتی 35
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان
اداره امور مالیاتی شهرستان همدان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 23/4/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 3733- 201-1/5/82


خلاصه واخواهی:اینجانب به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه به مدت 4 سال مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی بوده که از تاریخ پروانه بهره برداری و شروع فعالیت از معافیت مورد بحث برخوردار بودم تا در سال 79 برابر مجوز شماره 25576 مورخ 18/8/80 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه را به داخل شهر انتقال دادم که برابر پروانه قبلی و اقدامات حوزه مشمول معافیت بودم، این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده، فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است و مجوز جدیدی برای آن صادر نشده بنابراین نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و نظریه اعلام شده در رای را که انتقال به محل جدید را موجب لغو معافیت برای مدت باقیمانده تلقی نموده خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی دانسته، خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض می باشد.
رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد، مودی را برای باقیمانده دوره معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/71(از 1/1/79 لغایت6/8/79) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته، و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/2/82 ، با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 6/8/75 به مودی موصوف اعطاء شده و شرایط استفاده از معافیت مزبور برای باقیمانده دوره4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده و از طرفی حکم ماده 132 یاد شده با رعایت سایر مقررات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم،ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده نه محل اسقرار واحد تولیدی، و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مودی ذینفع از معافیت مالیاتی مربوطه نمی باشد، لذا بنا به مراتب یاد شده،از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رای مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0