وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین مالیات اجاره برای ملک مورد استفاده شرکت- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: قزوین

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۳۰

  • 201-7106 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7106/201
تاریخ: 30/09/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:691/3- 8/8/80
مربوط به مالیات بر درآمد مستغلات
سال عملکرد: 75و76و77
شماره حوزه مالیاتی 313
شماره سرممیزی مالیاتی 31
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان قزوین
اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: 2/2/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 1429- 201- 28/2/80


خلاصه واخواهی:مودی ضمن اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مذکور، اعلام نموده است:
رعایت بند 5 بخشنامه شماره 11694 مورخ 16/3/78 نگردیده و مغایر ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم و بدون تحقیقات و اطلاعات کافی مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به بخشنامه 10085-30/3/80 به صورت کلی و تعدیل کمتر از 20% رای صادره نموده، طبق لوایح مضبوط در پرونده اینجانب جزء موسسین شرکت به موجب قرار داد شماره 4656-27/9/62 که تقدیم حوزه گردیده و به علت مشکلات بین شرکت شهر صنعتی و اداره اوقاف قزوین به نام شرکت نگردیده و در اظهارنامه مالیاتی زمین و تاسیسات و اعیانی جزء دارائی شرکت منظور و مستهلک شده و با توجه به نامه شماره 56175- 16/5/77 و 9258- 12/1/77 رای شورای عالی مالیاتی چنانچه وجهی بابت اجاره پرداخت نشده مشمول مالیات نمی باشد، هیات تجدید نظر بدو نامه شورا نیز توجهی نفرموده است لذا از شورای عالی مالیاتی تقاضای رسیدگی دقیق دارم.
رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید:
مودی به شرح لایحه تسلیمی(برگهای 37و 38 پرونده) ضمن تاکید بر لوایح تسلیمی در مرحله بدوی مدعی تعلق ملک مورد بحث به شخص حقوقی و غیر اجاری بودن آن گردیده و نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره برای سالهای 75 لغایت77 اعتراض نموده است، نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به محتویات پرونده و عدم اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی، صرفا با این استدلال که قرارداد خرید زمین به نام مودی و ملک محل شرکت می باشد اعتراض وی را رد و با کاهش درآمد مشمول مالیات علاوه بر تعدیل انجام شده در مرحله بدوی مبادرت به صدور رای نموده، و از طرفی قرائن و شواهد و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده حکایت از تعلق مالکیت ملک مورد بحث به شخص حقوقی داشته(برگهای 3و8و17و21و27و پرونده) ضمنا کسب درآمد اجاره توسط مودی به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز نگردیده است، لذا بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررات ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و نقص رسیدگی رای مذکور را نقض و پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا ضمن توجه به اسناد و مدارک ثبتی شرکت موصوف بالاخص ماده 5 اساسنامه و بند 6 شرکت نامه مربوطه و بررسی دفاتر قانونی و صورتهای مالی مربوطه از جمله حساب دارائیهای ثابت و حساب هزینه ها و استهلاکات و ذخایر منظور شده و همچنین اسناد و مدارک عادی یا ثبتی مرتبط با خرید زمین و احداث ساختمان، رسیدگی لازم معمول و با اظهار نظر صریح و قانونی نفیا یا اثباتا نسبت به کلیه موارد مطروحه رای مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند.

روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0