وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

برگشت هزینه ذخیره بازخرید کارکنان وتعدیلات سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۳۰

  • 201-7070 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7070/201
تاریخ:30/09/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 149-28/3/1382
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0112
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی
تاریخ ابلاغ رأی: 25/4/1382
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4242-201-21/5/1382

خلاصه واخواهی: الف- مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات وتسویه حسابهای طرف قرارداد شرکت متعلق به سنوات 1371 به بعد، به حساب بستانکار سود وزیان سنواتی منظور شده واین تعدیلات با فرض اعمال در هر یک از سالهای مربوط تأثیری در مالیات آن سالها نخواهد داشت. مضافا اینکه مشابه همین موضوع در سنوات گذشته هم وجود داشته که تعدیلات مندرج در بدهکار حساب سود وزیان سنواتی به مراتب بیشتر از بستانکار آن بوده وهرگز در عملکرد سال مورد رسیدگی اعمال نشده است.
ب- مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید کارکنان با توجه به ضوابط قانونی محاسبه واعمال گردیده واز این مبلغ هم پنج فقره پرداختی طبق اسناد معادل مبلغ 665 025 64 ریال هزینه گردیده.
مبالغ فوق به سود ویژه شرکت اضافه شده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راجع به موضوع با توجه به مقررات و اصول پذیرفته شده حسابداری توجه نکرده، به رأی شماره 149 مورخ 28/3/1382 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده مضبوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
در مورد مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید خدمت کارکنان وعدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول واحتساب آن به درآمد مشمول مالیات، به لحاظ اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با رسیدگی به اعتراض مطروحه، وفق مقررات اصدار رأی کرده ایراد مودی وارد نمی باشد، اما در مورد مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل به رأی مورد واخواهی که در رد اعتراض شرکت مودی از استحکام لازم برخوردار نبوده وحاکی از رسیدگی کافی به موضوع نیست، ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید تا از حیث مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0