وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

درآمدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نیست- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۲۸

  • 201-5876 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

.شماره: 5876/201
تاریخ:28/07/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 257-28/11/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی: 141264
شماره سر ممیزی مالیاتی: 20882
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان
اداره امور مالیاتی شهرستان: کاشان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 4/12/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10217-201-22/12/81

خلاصه واخواهی: اسناد ومدارک ودفاتر عملکرد 78 شرکت با تأئید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مردود اعلام ومالیات از طریق علی الرأس تشخیص گردید. هیأت حل اختلاف بدوی با استناد به ماده 132 درآمد حاصل از تولید فرش ماشینی را از مالیات معاف ودرآمد فروش ماشین آلات ودارائیهای ثابت را مشمول مالیات اعلام نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علیرغم گزارش مجریان قرار مبنی بر مشمول مالیات بودن سود حاصل از فروش انواع دارائی ثابت، کل درآمد حاصل از فروش دارائی ثابت را نیز مشمول معافیت ماده 132 اعلام واز کل مالیات رفع تعرض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا به منظور حفظ حقوق حقه دولت نقض رأی تجدید نظر وتأئید رأی بدوی مورد تقاضا می باشد.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 فقط نسبت به درآمدهای واحد تولیدی حاصل از فعالیتهای تولیدی مندرج در فهرست اولویت های موضوع تبصره 1 ماده مذکور جاری بوده وشامل سایر درآمدهای مکتسبه مودی بابت فعالیتهای خارج از فهرست مزبور وهمچنین درآمدهای غیر تولیدی از جمله فروش دارائیهای واحد تولیدی نمی گردد، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مفاد گزارش مجری قرار صادره از آن هیأت (برگ 5 پرونده) وعدم رعایت موازین قانونی یاد شده درآمدهای غیر تولیدی عملکرد سال 78 مودی را نیز از شمول مالیات معاف وضمن رفع تعرض از مودی موصوف مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا این شعبه ایراد آقای ممیز کل مالیاتی به رأی مورد واخواهی را وارد دانسته وضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی مربوطه وصدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.

روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0