وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

قبول بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: جهرم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5566 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5566/ 201
تاریخ: 31/06/1381
پیوست:شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 979- 18/7/1380
مربوط به مالیات ارث
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378
شماره حوزه مالیاتی 2733
شماره سر ممیزی مالیاتی 273
اداره: اداره امور مالیاتی شهرستان جهرم
تاریخ ابلاغ رای: 21/8/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7782- 4/30- 26/9/80خلاصه واخواهی:نسبت به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض بوده و بنا به دلایل زیرتقاضای نقض رای صادره را می نماید:
1- یک قطعه باغ در منطقه جزء ماترک متوفی بوده که به علت انسداد یک حلقه چاه طبق نامه سازمان آب منطقه ای فارس ازحیز انتفاع ساقط و قسمت عمده درختان آن در حال خشک شدن می باشد که متاسفانه در ارزش گذاری و ارزیابی باغ مزبور این موضوع در نظر گرفته نشده است.
2- از سه باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 1/6034 بخش 11 فارس- دو دهنه آن قبلا در اختیارمستاجرین قرار گرفته و سر قفلی موجود مربوط به مستاجرین بوده و هیچ ارتباطی با وراث نداردو باید در ارزیابی پرونده کسرگردد و بابت یک دهنه مغازه دیگر نیز به علت نداشتن سابقه در پرونده شهرداری بایستی مبلغ زیادی جهت تغییرکاربری ملک به شهرداری پرداخت گردد که می بایستی به حساب بدهیهای قابل قبول آن مرحوم در پرونده ارث مورد محاسبه قرار گیرد.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
هر چند هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت بررسی بیشتر اعتراضات مودیان اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و کارشناس مجری قرار در گزارش خود به موارد مطرح شده در اعتراض مودیان رسیدگی و اظهارنظر نموده است.لیکن نظر به اینکه هیئت مزبور بدون توجه به اظهارنظر کارشناس، صرفا به این عنوان که هیئت بدوی قبلا تعدیل مناسب انجام داده مبادرت به تائید رای هیئت بدوی و اصدار رای نموده است، در حالیکه تعدیل به عمل آمده توسط هیئت بدوی به حکایت متن رای عمدتا مربوط به بدهی متوفی بابت سه فقره چک ارائه شده توسط ورثه نبوده است علیهذا رای مورد واخواهی علاوه بر مغایر بودن با نتیجه اجرای قرار مذکور، متضمن اظهارنظر موجه نسبت به اظهارات مودی نبوده و بدین لحاظ این شعبه رای مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید.


رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0