وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مبدا شروع دوره معافیت مالیاتی تاریخ شروع بهره برداری واقعی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5493 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5493/201 تاریخ: 31/06/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2680-28/5/1380 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 شماره حوزه مالیاتی: 3932 شماره سر ممیزی مالیاتی: 393 اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان شرقی تاریخ ابلاغ رأی: 18/6/80 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5816-4/30-15/7/80 خلاصه واخواهی: احتراما شرکت مذکور بر اساس مجوز تأسیس شماره 42-11-5 مورخ 10/12/72 تأسیس وطبق پروانه بهره برداری شماره 511939 مورخ 7/4/74 با تأئید اداره کل صنایع استان آذربایجان شرقی با معافیت مالیاتی 6 ساله به تولید نخ فانتزی با کد محصول 0303-3211 اقدام نموده است حوزه مالیاتی در عملکرد سال 78 سهوا تاریخ جواز تأسیس 10/12/72 را به جای تاریخ پروانه بهره برداری در نظر گرفته است ودر نتیجه برای 20 روز آخر سال 78 به استناد بر اینکه مدت 6 سال معافیت به اتمام رسیده برگ تشخیص صادر نموده است که با اعتراض این شرکت موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع وهیئت با دریافت مدارک وتوضیحات این شرکت اشتباه حوزه در تاریخ بهره برداری را تأئید ولی به جای 6 سال معافیت، 4 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفتند مجددا هیئت تجدید نظر با توضیحات لازم وبا توجه به جدول 2 اولویت 2 موضوع تصویب نامه شماره 1361/ت11463 هـ مورخ 11/2/74 هیئت محترم وزیران که صراحت در 6 سال معافیت دارد متأسفانه به دلیل عدم وجود کد کالای این شرکت در جدول مورد اشاره معافیت این شرکت را به مدت 4 سال تأئید می نماید لذا با ارسال مدارک مربوطه خواهشمند است دستور فرمائید به موضوع رسیدگی فرمایند. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده در نظر به اینکه محصول تولیدی واحد تولیدی مورد رسیدگی مشمول کد ICGS- 0303-3211 مندرج در ردیف 1409 مجموعه سیستم طبقه بندی محصولات صنعتی که زیر مجموعه کد ICGS – 00000-3211 مندرج در ردیف 3 جدول اولویت 2 بوده وبا توجه به نامه شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رئیس شورای عالی مالیاتی وقت که اعلام می دارد: چنانچه شرایط واحد تولیدی منطبق با شرایط مقرر در ماده 132 اصلاحی مصوب 7/2/71 وتبصره های آن باشد، مبداء شروع دوره معافیت مالیاتی همان تاریخ شروع بهره برداری واقعی است که تشخیص آن به عهده مأمورین تشخیص خواهد بود، لذا اظهارنظر حوزه مالیاتی دال بر شروع بهره برداری از تاریخ تأسیس ونیز اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که تاریخ شروع بهره برداری را از تاریخ صدور پروانه بهره برداری دانسته است، صحیح نبوده منطبق با مقررات موضوعه نمی باشد به این جهت رأی صادره به لحاظ نقض مقررات و عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد تا پس از احراز وتعیین تاریخ شروع بهره برداری واقعی واحد تولیدی مورد رسیدگی حسب جدول 2 اولویت 2 از تاریخ بهره برداری واقعی از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. غلامعلی آبائی داریوش آل آقا روح اله باباسنگانی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0