وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اشتباه در اعمال ضریب مالیاتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۳۱

  • 201-5410 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5410/201
تاریخ:31/06/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 4/2813-12/12/81
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی: 0323-14
شماره سر ممیزی مالیاتی: 032-14
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: ارومیه
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 26/12/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 270-201-20/1/82

خلاصه واخواهی: این شرکت یک شرکت مهندسی مشاوره ای بوده که با احراز صلاحیت از سازمان برنامه وبودجه کشور در چهارچوب مقررات سازمان برنامه وبودجه وبا قبول عضویت در سازمان جامعه مهندسان مشاور ایران فعالیت می نماید. ممیز محترم برای تعیین مالیات به جای استفاده از بند الف ردیف 20 جدول ضرایب از بند (ب) استفاده نموده که در نتیجه ارقام عددی آن از 11 درصد به 16 درصد افزایش یافته واین افزایش موجب مطالبه مالیات غیر واقعی گردیده است. موضوع در هیأت بدوی مطرح ومنجر به اصلاح ضریب گردید، اما به دلیل اعتراض ممیز محترم موضوع درهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح شد که به دلیل عدم توجه کافی به اعتراض شرکت رأی بدوی باطل وبرگ تشخیص مورد تأئید قرار گرفت.
بدینوسیله مراتب اعتراض خودرا به رأی تجدید نظر تقدیم می دارد، توضیح آنکه در عملکرد سالهای قبل وسیله ممیزین قبلی با 11 درصد اعمال ضریب، مطالبه مالیات شده است.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
از مندرجات ردیف الف بند 20 صفحه 67 دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد 1379 وتوضیح ذیل این ردیف استنباط می گردد که علاوه بر شرکتهای موضوع بند الف، شرکتهای مهندسین مشاور وابسته به وزارتخانه ها وموسسات دولتی ... نیز مشمول ضریب مندرج در این بند می گردند. بنا به مراتب استدلال هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر عدم شمول مفاد بند الف ردیف 20 یاد شده به شرکتهای مهندسین مشاور خصوصی غیر واقعی به نظر می رسد وشرکت مودی در صورت داشتن صلاحیت وضوابط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، مشمول اعمال ضریب ردیف الف بند فوق الذکر می باشد، علیهذا رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.

اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0