وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم رعایت معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5335 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5335/201
تاریخ: 31/06/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2780-28/6/80
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375
شماره حوزه مالیاتی: 825
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مودیان بزرگ مالیاتی
تاریخ ابلاغ رأی: 18/7/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6652-4/30-15/8/80

خلاصه واخواهی: هیئت بدوی در رأی صادره در ارتباط با معافیت سود حاصل از اوراق مشارکت منتشره توسط توجهی به اعتراض قبلی شرکت ومفاد گزارش کارشناسان مجری قرار ننموده است ومنحصرا در ارتباط با عدم تعلق معافیت به سود حاصل از سپرده های بانکی اقدام به صدور رأی نموده است.
هیأت تجدید نظر نیز با استناد مجدد به بند الف ماده 105 در رابطه با عدم تعلق هرگونه معافیت بر شرکتهائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها باشد (به استثنای معافیت کشاورزی) رأی بدوی را عینا تأئید نموده است.
توضیحا اعلام می دارد بر اساس ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 مجلس شورای اسلامی سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات به نرخ 5% وبه عهده صادرکنندگان اوراق دانسته وتصریح نموده که به اوراق مزبور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد وبر اساس تبصره ذیل ماده مذکور در قانون فوق سود اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای قانون فوق منتشر شده را نیز شامل نموده وشرکتهای دولتی وشهرداریها را نیز مشمول این قانون تلقی نموده است ودر راستای این قانون هم مالیات سود اوراق مشارکت صادره را طی مکاتبات ومستندات موجود پرداخت کرده واز طرفی چون قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موخر بر قانون مالیاتهای مستقیم بوده وطبق قانون اخیر هیچگونه مالیات دیگری به سود اوراق مشارکت تعلق نمی گیرد ونوع خریداران اوراق مشارکت را نیز جهت برخورداری از این معافیت مستثنی نکرده است درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به مفاد بند الف ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه 7/2/1371 آن، شرکت مودی را محق به استفاده از مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 مجلس شورای اسلامی نسبت به سود حاصل از اوراق مشارکت تشخیص نداده است در حالی که برابر مفاد بند الف ماده 105 مذکور درآمد مشمول مالیات شرکتهائی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها می باشد با رعایت معافیتهای کشاورزی وبدون رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات شناخته شده است به این ترتیب مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 ارتباطی با قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته ندارد و به جهت یاد شده به رأی صادره ایراد وارد است ونقص رسیدگی در صدر رأی مزبور مشهود است بنابراین شعبه ردی مورد واخواهی را نقض وپرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.

محمد علی سعیدزاده
غلامحسین مختاری
محمدعلی تراب زاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0