وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تبصره ماده 193 در خصوص معافیت موضوع 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر انزلی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۲۶

  • 201-5212 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5212/201
تاریخ:26/06/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: مکرر 575/هـ مورخ 11/10/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 78 ومتمم
شماره حوزه مالیاتی: 051533
شماره سر ممیزی مالیاتی: 05153
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: بندر انزلی
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 15/11/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9582-201-16/11/81

خلاصه واخواهی: اظهارنامه تسلیمی مودی برای عملکرد سال 78 عدم فعالیت وتولید بوده وبا توجه به اسناد، خرید مواد اولیه تشخیص و مالیات مورد مطالبه قرار گرفته. با توجه به قرار رسیدگی انجام شده معلوم ومشخص گردیده که مقداری از مواد اولیه به مقصد تهران وابهر بوده و وارد کارگاه تولیدی نشده ونهایتا چنین استنباط می گردد که شرکت فروش مواد اولیه داشته لذا به صراحت ماده 132 واحدهای تولیدی که در امر تولید فعالیت دارند می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که این امر مد نظر، هیأت تجدید نظر قرار نگرفته، با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال رأی تجدید نظر و استواری رأی بدوی اقدام نمایند.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده اظهارنامه تسلیمی فاقد ترازنامه وحساب سود وزیان بوده ومودی در آن صراحتا اعلام نموده که در سال 78 هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مقررات تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ورسیدگی لازم وکافی مبادرت به صدور رأی واعلام برخورداری مودی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله وبه جهت نقص رسیدگی ونقض مقررات قانون به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود.

علی عزیزی
محمدعلی بیگ پور
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0