وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای تبصره ماده77 قانون- منبع مالیاتی: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۲۴

  • 201-5107 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5107/201
تاریخ: 24/06/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 522/6- 10/7/80
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79
شماره حوزه مالیاتی 200143
شماره سرممیزی مالیاتی 20014
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: 24/7/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6292-4/30- 2/8/80


خلاصه واخواهی: هیات ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به جای اظهارنظر نسبت به مورد اختلاف با صدور قرار، پرونده را به مامورین تشخیص محول می نمایند و این موضوع بر اثر عرق هم صنفی باعث می شود که ناخودآگاه و بدون استناد قانونی از همدیگر دفاع نمایند و نظر اولیه تایید گردد.اینجانب شغل بساز و بفروشی ندارم در سال 73 یک دستگاه آپارتمان شراکتی را پس از اتمام ساخت بفروش رساندم و مامورین مالیات علی الحساب بساز و بفروشی اخذ نمودند و چون اطلاعی از قوانین نداشتم بالاجبار پرداخت نمودم. حالیه در سال 79 یک دستگاه دیگر را فروخته مامورین تشخیص نه تبصره ماده 77 را مراعات نموده و نه بخشنامه شماره 17238/ 3702-4/30 مورخ 16/4/77 وزارتی که در بند 3 و 5 آن صراحت موضوع را دارد. از شورای محترم تقاضا دارد با فسخ رأی فوق دستور فرمائید رعایت قانون و مقررات توسط حوزه های مالیاتی بشود.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید:
هر چند به موجب مدارک موجود در پرونده، مودیه در سال 73 چهار واحد و در سال 74 دو واحد ساخته شده با شریک خود را به فروش رسانده است، لکن در سال 79 یک واحد از بنای ساخته شده با شرکاء دیگر را که جزء سهمیه خود بود بفروش رسانده و به موجب نص صریح تبصره ماده77 و رای شماره 14347-4/30 مورخ 16/12/72 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/44/77 جزء اشخاص مشمول مالیات بساز و بفروش محسوب نمی شود.به شرح فوق نظر به اینکه در صدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررات قانونی نگردیده،شعبه آن را نقض و مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع گردد.

عباس رضائیان
روح ا...باباسنگانی
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0